Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
Ανατ: 06:04
Δύση: 20:52
Σελ. 17 ημ.
175-191
16ος χρόνος, 5972η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 
Τό Λευϊτικό ἔχει τήν ἴδια σχέση μέ τήν Ἔξοδο, πού ἔχουν οἱ Ἐπιστολές μέ τά Εὐαγγέλια. Ἡ Ἔξοδος εἶναι ἡ περιγραφή τῆς λυτρώσεως καί θέτει τά θεμέλια τοῦ καθαρισμοῦ, τῆς λατρείας καί τῆς ὑπηρεσίας ἑνός λυτρωμένου λαοῦ. Τό Λευϊτικό δίνει τίς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς, τῆς λατρείας καί τῆς ὑπηρεσίας τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Στήν Ἔξοδο, ὁ Θεός ὁμιλεῖ ἀπό τό ὄρος στό ὁποῖο κάθε προσέγγιση ἀπογορευόταν. Στό Λευϊτικό, ὁ Θεός ὁμιλεῖ ἀπό τή Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου μέσα στήν ὁποία κατοικεῖ ἀνάμεσα στό λαό Του, γιά νά τούς λέει ἐκεῖνο πού ἁρμόζει στήν ἁγιότητά Του, καθώς τόν πλησιάζουν καί ἔχουν ἐπικοινωνία μέ Αὐτόν.

Ἡ λέξη-κλειδί τοῦ Λευϊτικοῦ εἶναι «ἁγιασμός» καί ἀπαντᾶται 87 φορές. Τό ἐδάφιο-κλειδί εἶναι τό ιθ΄ 2:

«Νά εἶσθε Ἅγιοι, διότι ἐγώ Κύριος ὁ Θεός σας εἶμαι ἅγιος»

Τό Λευϊτικό διαιρεῖται σέ ἐννέα κύρια μέρη: Ι. Οἱ προσφορές, α΄-ς΄ 7. II. Ὁ Νόμος τῶν προσφορῶν, ς΄8-ζ΄ 38. III. Καθιέρωσις, η΄ 1-θ΄ 24. IV.Ἕνα προειδοποιητικό παράδειγμα, ι΄ 1-20. V.Ἕνας Ἅγιος Θεός, πρέπει νά ἔχει ἕνα καθαγιασμένο Λαό, ια΄-ιε΄. VI.Ἐξιλέωση, ις΄, ιζ΄. VII.Οἱ σχέσεις τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ιη΄ - κβ΄. VIII.Οἱ ἑορτές τοῦ Κυρίου, κγ΄. IX. Ὁδηγίες καί προειδοποιήσεις, κδ΄-κζ΄.