Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
Ανατ: 06:03
Δύση: 20:51
Σελ. 13 ημ.
171-195
16ος χρόνος, 5968η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α' - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 
Αὐτό τό βιβλίο (ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄ κατά τους Ο΄, ΣΑΜΟΥΗΛ Α΄, κατά τό Ἑβραϊκό), παρουσιάζει τήν προσωπική ἱστορία τοῦ Σαμουήλ, τοῦ τελευταίου ἀπό τούς Κριτές. Ἀναφέρει τήν ἠθική κατάπτωση τῆς ἱερωσύνης ὑπό τόν ἀρχιερέα Ἠλεί, καθώς ἐπίσης καί τήν τῶν Κριτῶν, στήν προσπάθεια τοῦ Σαμουήλ νά κάνει τό ἀξίωμα αὐτό κληρονομικό (Βασιλειῶν Α΄, η΄ 1).

Στό προφητικό του ἀξίωμα ὁ Σαμουήλ ἦταν πιστός καί μ’ αὐτόν ἀρχίζει ἡ σειρά τῶν Προφητῶν πού ἔγραψαν. Ἀπό ἐδῶ καί ἐμπρός ὁ Προφήτης καί ὄχι ὁ Ἱερέας, κυριαρχεῖ στή ζωή τοῦ Ἰσραήλ. Σ’ αὐτό τό βιβλίο, ἡ Θεοκρατία, ὅπως ἐξησκεῖτο ἀπό τούς Κριτές, τελειώνει (η΄ 7) καί ἀρχίζει ἡ σειρά τῶν βασιλέων μέ τόν Σαούλ.

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ τέσσερα μέρη: I. Ἡ ἱστορία τῦ Σαμουήλ μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ Ἀρχιερέως Ἠλεί, α΄ 1-δ΄ 22. II. Ἀπό τήν παραλαβή τῆς Κιβωτοῦ μέχρι τῆς ἀπαιτήσεως τῶν Ἰσραηλιτῶν νά ἔχουν βασιλιά, ε΄ 1-η΄ 22. III. Ἡ βασιλεία τοῦ Σαούλ μέχρι τῆς κλήσεως τοῦ Δαβίδ, θ΄ 1-ιε΄ 35. IV. Ἀπό τῆς κλήσεως τοῦ Δαβίδ μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ Σαούλ ιστ΄1-λα΄ 13.

Τά γεγονότα πού ἀναφέρονται στό Βασιλέων Α΄, καλύπτουν περίοδο 115 ἐτῶν.