Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:07
Δύση: 20:40
Σελ. 20 ημ.
149-217
16ος χρόνος, 5946η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΜΑΚΑΒΑΙΩΝ Δ' - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

 
Τό περισπούδαστο αὐτό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἄν καί δέν συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν κανονικῶν βιβλίων αὐτῆς, οὐχ ἦττον φέρεται νά περιλαμβάνεται σέ παλαιά χειρόγραφα τῆς Ἑλληνικῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἐκδόσεις αὐτῆς καθώς καί στήν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας ἐγκεκριμένη Ἀθηναϊκή ἔκδοση τῶν ἐτῶν 1884 καί 1892.

Σκοπός: Ὁ σκοπός τοῦ βιβλίου εἶναι ἡ ἀπόδειξη ὅτι ἡ ὀρθοφροσύνη κυριαρχεῖ στά πάθη.

Μία συνοπτική παρουσίαση τοῦ περιεχομένου εἶναι ἡ ἑξῆς:

Γίνεται ἀναφορά στό τί εἶναι ὀρθοφροσύνη καί ποῦ ἐκτίνεται ἡ κυριαρχία της. Ὁ σώφρων λογισμός κυριαρχεῖ στίς ὀρμές τοῦ σώματος καί τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, πού τελικά ἀνταγωνίζεται τήν δύναμη ἄλλων παθῶν καί τέλος νικᾶ. Ἀναφέρεται στό πάθημα τοῦ Ἀπολλωνίου καί στό Ἀντίοχο τόν Ἐπιφανή κατά τῶν Ἰουδαίων. Στήν προτροπή τοῦ Ἀντιόχου πρός τόν Ἐλεάζαρον γιά νά ἀπαρνηθεῖ τήν θρησκεία του. Ἡ θαρραλέα καί σοφή ἀπάντηση τοῦ Ἐλεαζάρου. Τό φοβερό μαρτύριο τοῦ Ἐλεαζάρου καί ὁ ἡρωϊκός θάνατός του. Ἐγκώμιο στόν εὐσεβῆ καί σοφό Ἐλεάζαρο. Οἱ ἑπτά πιστοί νέοι μέ τήν μητέρα τους ἀποδεικνύονται θαρραλέοι μπροστά στόν Ἀντίοχο. Οἱ βασανισμοί καί ἡρωϊκός θάνατος τῶν δύο πρώτων ἀδελφῶν. Ὁ μαρτυρικός θάνατος καί τῶν δύο ἄλλων. Τό μαρτύριο τοῦ πέμπτου καί ἕκτου ἀδελφοῦ. Τό μαρτύριο τοῦ νεωτέρου ὅλων. Ἡ πίστη φώτισε τήν ὀρθοφροσύνη. Καί ἡ κατά Θεόν ὀρθοφροσύνη τούς ἀνέδειξε ἥρωες τῆς πίστεως. Ἥρωες πού μέ τήν πίστη ἐνισχύουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Ὁμοίως καί ἡ μητέρα τους. Ἐγκώμιο πρός τήν ἡρωϊκή μητέρα τῶν ἑπτά μαρτύρων. Τί δέν εἶπε καί τί εἶπε ἡ ἡρωϊκή μητέρα πρός τά θεοσεβῆ παιδιά της. Ἡ δόξα τῶν ἡρωϊκῶν αὐτῶν μαρτύρων. Χαίρονται ὅλοι γιά τήν ἀρετή καί τό μαρτύριό τους στούς οὐρανούς.