Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:49
Δύση: 20:02
Σελ. 8 ημ.
107-259
16ος χρόνος, 5904η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 
Τό Βασιλειῶν Γ΄ (ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄, κατά τό Ἑβραϊκό), ἀναφέρει τό θάνατο τοῦ Δαβίδ, τήν βασιλεία τοῦ Σολομῶντος, τήν οἰκοδόμηση τοῦ Ναοῦ, τό θάνατο τοῦ Σολομῶντος, τή διαίρεση τοῦ βασιλείου ὑπό τόν Ροβοάμ καί τόν Ἱεροβοάμ καί τήν ἱστορία τῶν δύο βασιλείων μέχρι τῆς ἀναρρήσεως τοῦ Ἰωράμ στόν Ἰούδα (νότιο βασίλειο) καί τοῦ Ὀχοζία στή Σαμάρεια (βόρειο βασίλειο). Περιλαμβάνει δέ τή μεγάλη διακονία τοῦ Προφήτου Ἠλία.

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ ἑπτά μέρη : I. Ἀπό τῆς ἀνταρσίας τοῦ Ἀδωνία μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ Δαβίδ, α΄ 1-β΄ 11. II. Ἀπό τῆς διαδοχῆς τοῦ Σολομῶντος μέχρι τῆς ἀφιερώσεως τοῦ Ναοῦ, β΄ 12-η΄ 66. III. Ἀπό τῆς ἐπιβεβαιώσεως τῆς Δαβιδικῆς Συνθήκης, μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ Σολομῶντος, θ΄ 1-ια΄ 43. IV. Ἀπό τῆς διαιρέσεως τοῦ βασιλείου, μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ Ἱεροβοάμ καί Ροβοάμ, ιβ΄ 1-ιδ΄ 31. V. Τά βασίλεια μέχρι τῆς διαδοχῆς τοῦ Ἀχαάβ, ιε΄ 1-ιστ΄ 28. VI. Ἀπό τῆς διαδοχῆς τοῦ Ἀχαάβ, μέχρι τοῦ θανάτου του, ιστ΄ 29-κβ΄ 40. VII. Ἀπό τῆς βασιλείας τοῦ Ἰωασαφάτ μέχρι τῆς διαδοχῆς τοῦ Ἰωράμ ἐπί τοῦ Ἰούδα, καί τοῦ Ὀχοζία ἐπί τῆς Σαμαρείας, κβ΄ 41-53.