Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:47
Δύση: 18:32
Σελ. 22 ημ.
301-64
13ος χρόνος, 5003η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΣΘΗΡ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Ἡ σπουδαιότης τοῦ βιβλίου αὐτοῦ συνίσταται στό ὅτι μαρτυρεῖ γιά τήν μυστική φροντίδα πού ὁ Κύριος καταβάλλει γιά τόν διεσπαρμένο Ἰσραηλιτικό λαό. Τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ δέν ἀπαντᾶται οὔτε μία φορά, κι ὅμως σέ κανένα ἄλλο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς δέν εἶναι τόσο καταφανής ἡ πρόνοιά Του. Ἕνα καί μόνο ὑπόλοιπο τοῦ λαοῦ ἐπέστρεψε στήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ ὄγκος τοῦ Ἔθνους προτίμησε τήν εὔκολη καί ἐπικερδῆ ζωή, κάτω ἀπό τήν Περσική κυριαρχία. Ὡστόσο ὁ Θεός δέν τούς ἐγκατέλειψε. Αὐτό πού ἐδῶ κάνει γιά τόν Ἰούδα, ἀσφαλῶς κάνει τό ἴδιο γιά ὅλους πού ἔχουν συνδεθεῖ μέ Αὐτόν.

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ ἑπτά μέρη:

I. Ἡ ἱστορία τῆς Ἀστίν, α΄ 1-22.
II. Ἡ Ἐσθήρ γίνεται βασίλισσα, β΄ 1-23.
III. Ἡ συνωμοσία τοῦ Ἀμάν, γ΄ 1-15.
IV. Τό θάρρος τῆς Ἐσθήρ φέρνει ἀπελευθέρωση, δ΄ 1-ζ΄ 10.
V. Ἡ ἐκδίκηση, η΄ 1-θ΄ 19.
VI. Ἡ ἑορτή τοῦ Φουρείμ, θ΄ 20-32.
VII. Ὁ ἐπίλογος, ι΄ 1-3.

Τά γεγονότα πού ἀναφέρονται στό βιβλίο τῆς Ἐσθήρ, καλύπτουν περίοδο 12 ἐτῶν.