Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:41
Δύση: 20:08
Σελ. 14 ημ.
113-253
16ος χρόνος, 5910η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΜΙΧΑΙΑΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Ὁ Προφήτης Μιχαίας, σύγχρονος τοῦ Ἠσαΐα, προφήτευσε κατά τήν διάρκεια τῆς βασιλείας τῶν Ἰωάθαμ, Ἄχαζ καί Ἐζεκίου, βασιλέων τοῦ Ἰούδα στό νότο καί τῶν Φακειά, Φεκά καί Ὠσηέ, βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ στό βορρᾶ (Βασιλέων Δ΄, ιε΄ 23-30). Ἦταν ἕνας προφήτης στόν Ἰούδα (Ἱερεμίου κστ΄ 17-19) ὡστόσο τό βιβλίο πού φέρει τό ὄνομά του ἀφορᾶ κυρίως τή Σαμάρεια.

Τό βιβλίο τοῦ Μιχαία χωρίζεται σέ τρία προφητικά μέρη, τό καθένα τῶν ὁποίων ἀρχίζει μέ τήν λέξη «Ἀκούσατε».

Ι. α΄ 1-β΄ 13.
ΙΙ. γ΄ 1-ε΄ 15.
ΙΙΙ. Στ΄ 1-ζ΄ 20.

Τά γεγονότα πού ἀναφέρονται στό βιβλίο αὐτό, καλύπτουν περίοδο 40 ἐτῶν.