Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Ανατ: 06:03
Δύση: 20:51
Σελ. 12 ημ.
170-196
16ος χρόνος, 5967η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΣΟΦΟΝΙΑΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Ὁ Προφήτης αὐτός, σύγχρονος τοῦ Ἱερεμία, ἔδρασε κατά τή διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Ἰωσία. Ἦταν ἐποχή ἀναζωπυρώσεως (Βασιλειῶν Δ΄, κβ΄), ἐν τούτοις ἐπέκειτο ἡ αἰχμαλωσία καί ὁ Σοφονίας καθορίζει τήν πνευματική καί ἠθική κατάσταση τοῦ λαοῦ ἡ ὁποία, παρ’ ὅλη τήν ἐπιφανειακή ἀναζωπύρωση, ἔκανε τήν αἰχμαλωσία ἀναπόφευκτη.

Ὁ Σοφονίας χωρίζεται σέ τέσσερα μέρη:
I. Ἡ μελλοντική εἰσβολή τοῦ Ναβουχοδονόσορος, μία εἰκόνα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, α΄ 1-β΄ 3.
II. Προρρήσεις τῆς κρίσεως, πάνω σέ διάφορους λαούς, β΄ 4-15.
III. Ἡ πνευματική καί ἠθική κατάσταση τοῦ Ἰσραήλ γιά τήν ὁποία θά ἐρχόταν ἡ αἰχμαλωσία, γ΄ 1 -7.
IV. Ἡ κρίσης τῶν ἐθνῶν ἀκολουθεῖται ἀπό τήν εὐλογία τῆς βασιλείας τοῦ Μεσσία, γ΄ 8-20.