Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:10
Δύση: 18:10
Σελ. 12 ημ.
52-314
16ος χρόνος, 5849η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΜΑΛΑΧΙΑΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Ὁ Προφήτης Μαλαχίας, «ὁ ἀγγελιαφόρος μου», εἶναι ὁ τελευταῖος τῶν Προφητῶν στό ἐπαναπατρισθέν ὑπόλοιπο τῶν Ἰσραηλιτῶν μετά ἀπό τά 70 χρόνια αἰχμαλωσίας. Πιθανῶς προφήτευσε στήν ἐποχή τῆς συγχύσεως κατά τήν ἀπουσία τοῦ Νεεμία (Νεεμίου ιγ΄ 6). Τό βάρος τοῦ κηρύγματός του εἶναι, ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου, οἱ ἁμαρτίες τῶν ἱερέων καί τοῦ λαοῦ καί ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου. Ὁ Μαλαχίας, ὅπως καί ὁ Ζαχαρίας βλέπει καί τίς δύο ἐλεύσεις καί προλέγει γιά δύο προδρόμους (Μαλαχίου γ΄ 1 καί δ΄ 5,6). Σάν σύνολο, ὁ Μαλαχίας, δίνει τή δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ ἐπάνω στό ὑπόλοιπο τοῦ λαοῦ πού ἀπαναπατρίσθη διά τῆς χάριτός Του ὑπό τόν Ἔσδρα καί Νεεμία. Εἶχε ἐγκαταστήσει τόν οἶκον Του μεταξύ τους, ἀλλά ἡ λατρεία τους ἦταν τυπική καί ἀνειλικρινής.

Τό βιβλίο χωρίζεται φυσιολογικά σέ τέσσερα μέρη:

I. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν Ἰσραήλ, α΄ 1-5.
II. Οἱ ἁμαρτίες τῶν ἱερέων ἐλέγχονται, α΄ 6-β΄ 9.
III. Οἱ ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ ἐλέγχονται, β΄ 10-γ΄ 18.
IV. Ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, δ΄ 1-6.