Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:09
Δύση: 20:37
Σελ. 16 ημ.
145-221
16ος χρόνος, 5942η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΙΩΗΛ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Ὁ Προφήτης Ἰωήλ, ἕνας προφήτης τοῦ Ἰούδα, πιθανῶς ἔζησε καί ἐργάστηκε κατά τή διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Ἰωάς (Β΄ Παραλειπομένων κβ΄-κδ΄). Ὅταν ἦταν νέος, θά εἶχε γνωρίσει τόν Ἠλία καί ἀσφαλῶς θά ἦταν σύγχρονος τοῦ Ἐλισσαιέ. Οἱ πληγές ἀπό τά διάφορα ζωύφια, πού εἶναι τεκμήριο τῆς θείας τιμωρίας, δίνουν τήν ἀφορμή γιά τήν ἀποκάλυψη τῆς ἐρχομένης «ἡμέρας τοῦ Κυρίου» (Ἠσαΐας β΄ 12) ὑπό τίς δύο της πλευρές, τῆς κρίσεως γιά τά ἔθνη καί τῆς εὐλογίας γιά τόν Ἰσραήλ.

Ὁ Ἰωήλ χωρίζεται σέ τρία κύρια μέρη:

Ι. Οἱ πληγές τῶν ζωϋφίων, α΄ 1-20.
ΙΙ. Ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, β΄ 1-γ΄ 8.
ΙΙΙ. Ἀνασκόπηση τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου καί πλήρης εὐλογία τῆς βασιλείας, γ΄ 9-21.