Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023
Ανατ: 07:14
Δύση: 19:23
Σελ. 9 ημ.
266-99
15ος χρόνος, 5698η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Συγγραφέας: Ὁ Ἰούδας, ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου (α΄ 1).

Χρονολογία: Πιθανῶς τό 66 μ.Χ.

Θέμα: Δέν εἶναι τόσο ὁ Ἰούδας πού ὁμιλεῖ, ὅσο τό «ἀναγκάζον» Πνεῦμα (ἐδάφιο 3) καί τό θέμα εἶναι «ἀγωνίζεσθε διά τήν πίστιν» (παράβαλε Λουκᾶ ιη΄, 8). Στή σύντομη αὐτή ἐπιστολή προλέγεται ἡ ἀποστασία (Θεσσαλονικεῖς Β΄, β΄ 3) τῆς κατ’ ὄνομα Ἐκκλησίας καί περιγράφεται ἡ αἰτία της, καθώς καί ἡ πορεία της. Ὅπως καί στή Β΄ πρός Τιμόθεον καί Β΄ Πέτρου, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀποστασίας γίνεται σάν νά ἔχει ἤδη ἐκδηλωθεῖ.

Ἡ ἐπιστολή διαιρεῖται σέ πέντε μέρη:

Ι. Εἰσαγωγή - ἐδάφιο 1, 2.
ΙΙ. Ἀφορμή τῆς ἐπιστολῆς - ἐδάφιο 3, 4.
ΙΙΙ. Ἡ ἀποστασία εἶναι δυνατή - ἐδάφιο 5-7.
IV. Ἀποστάται διδάσκαλοι περιγράφονται - ἐδάφιο 8 - 19.
V. Οἱ ἅγιοι βεβαιώνονται καί παρηγοροῦνται - ἐδάφιο 20 - 25.