Κυριακή, 03 Δεκεμβρίου 2023
Ανατ: 07:25
Δύση: 17:07
Σελ. 21 ημ.
337-28
15ος χρόνος, 5769η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μέ τόν τίτλο “Ἐπιστολή Ἱερεμίου” παρατίθεται ἀπό τήν ἑλληνική μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα (Ο΄), μετά τό βιβλίο “Θρῆνοι”, μία σύντομη ἀπολογητική πραγματεία κατά τῶν εἰδώλων. Τό ἔργο ἀνάγεται σέ κάποιο ἑβραϊκό πρωτότυπο, τό ὁποῖο ὅμως χάθηκε. Στή λατινική μετάφραση τῆς Βίβλου (Βουλγάτα) βρίσκεται ἐνσωματωμένο ὡς 6ο κεφάλαιο στό βιβλίο “Βαρούχ”.

Σύμφωνα μέ τό περιεχόμενό της, ἡ ἐπιστολή γράφεται μέ σκοπό νά προφυλάξει τούς ἐξόριστους στή Βαβυλώνα Ἰουδαίους ἀπό τήν εἰδωλολατρία, τονίζοντας μέ σκωπτική διάθεση τήν ἀδυναμία τῶν εἰδώλων νά βοηθήσουν μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τούς ἀνθρώπους.

Διάγραμμα τοῦ περιεχομένου

1. Ἡ ἀδυναμία τῶν εἰδώλων γιά βοήθεια: στ. 1-40
2. Ἡ ἀνοησία τῆς εἰδωλολατρίας: στ. 41 -73