Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:09
Δύση: 20:37
Σελ. 16 ημ.
145-221
16ος χρόνος, 5942η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΟΒΔΙΟΥ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Ἀπό ἐσωτερικές μαρτυρίες τοῦ κειμένου, φαίνεται ἡ δρᾶσις τοῦ προφήτου Ὀβδιοῦ νά τοποθετεῖται στίς ἡμέρες τῆς βασιλείας τῆς αἱμοσταγοῦς Γοθολίας (Βασιλειῶν Δ΄, η΄ 16-26). Ἄν αὐτό εἶναι ἀληθινό καί ἐάν ἡ δράση τοῦ Ἰωήλ ἦταν κατά τή διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Ἰωάς, τότε ὁ Ὀβδιοῦ εἶναι χρονολογικῶς ὁ πρῶτος ἀπό τούς Προφῆτες πού ἔγραψαν καί ὁ πρῶτος πού χρησιμοποίησε τήν ἔκφραση «ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου».

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ τέσσαρα μέρη:

I. Ἡ ταπείνωσις τοῦ Ἐδώμ, ἐδ. 1-9.
II. Ἡ ἀποκορύφωση τῆς ἁμαρτίας τοῦ Ἐδώμ, ἐδ. 10-14.
III. Ἡ μελλοντική ἐπίσκεψη τοῦ Ἐδώμ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου, ἐδ. 15, 16 (Ἠσαΐου λδ΄, ξγ΄ 1-6).
IV. Ὁ Ἐδώμ θά συμπεριληφθεῖ στή μελλοντική Βασιλεία , ἐδ. 17-21 (Ἀριθμῶν κδ΄ 17-19).