Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:48
Δύση: 18:31
Τελ. τέταρτο
302-63
13ος χρόνος, 5004η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΡΟΥΘ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Αὐτή ἡ ὄμορφη ἱστορία θά πρέπει νά διαβαστεῖ σέ συνδυασμό μέ τό πρῶτο ἥμισυ τῶν Κριτῶν, διότι μᾶς προσφέρει μιά εἰκόνα τῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ κατά τήν ἐποχή ἐκείνη.

Τελικῶς, τό βιβλίο μπορεῖ νά ληφθεῖ ὡς μία εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας (Ρούθ) σάν τήν ἐξ Ἐθνῶν νύμφη τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Βηθλεεμίτου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἱκανός νά λυτρώσει. Ἡ Ρούθ ἐπίσης μᾶς δίνει μία εἰκόνα τῆς φυσιολογικῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν: Ι. Ἡ Ρούθ ἀποφασίζει, α΄. ΙΙ. Ἡ Ρούθ ὑπηρετεῖ, β΄. III. Ἡ Ρούθ ἀναπαύεται, γ΄. IV. Ἡ Ρούθ ἀνταμείβεται, δ΄.

Τά γεγονότα πού ἀναφέρονται στό βιβλίο τῆς Ρούθ, καλύπτουν περίοδο 10 ἐτῶν.