Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022
Ανατ: 06:12
Δύση: 20:33
Σελ. 20 ημ.
140-225
14ος χρόνος, 5207η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΡΟΥΘ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Αὐτή ἡ ὄμορφη ἱστορία θά πρέπει νά διαβαστεῖ σέ συνδυασμό μέ τό πρῶτο ἥμισυ τῶν Κριτῶν, διότι μᾶς προσφέρει μιά εἰκόνα τῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ κατά τήν ἐποχή ἐκείνη.

Τελικῶς, τό βιβλίο μπορεῖ νά ληφθεῖ ὡς μία εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας (Ρούθ) σάν τήν ἐξ Ἐθνῶν νύμφη τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Βηθλεεμίτου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἱκανός νά λυτρώσει. Ἡ Ρούθ ἐπίσης μᾶς δίνει μία εἰκόνα τῆς φυσιολογικῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν: Ι. Ἡ Ρούθ ἀποφασίζει, α΄. ΙΙ. Ἡ Ρούθ ὑπηρετεῖ, β΄. III. Ἡ Ρούθ ἀναπαύεται, γ΄. IV. Ἡ Ρούθ ἀνταμείβεται, δ΄.

Τά γεγονότα πού ἀναφέρονται στό βιβλίο τῆς Ρούθ, καλύπτουν περίοδο 10 ἐτῶν.