Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022
Ανατ: 06:12
Δύση: 20:33
Σελ. 20 ημ.
140-225
14ος χρόνος, 5207η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Συγγραφέας: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος (α΄ 1).

Χρονολογία: Πιθανῶς τό 64 μ.Χ. Εἶναι μία ἀπό τίς ἐπιστολές πού ἔγραψε ὁ Παῦλος ἀπό τή φυλακή.

Θέμα: Ὁ Ὀνήσιμος («χρήσιμος») ἕνας δοῦλος τοῦ Φιλήμονα, Χριστιανός ἀπό τίς Κολοσσές, ὁ ὁποῖος εἶχε κλέψει τό ἀφεντικό του καί διέφυγε στήν Ρώμη. Ἐκεῖ μετενόησε καί ἐπεστράφη στό Χριστό ἀπό τόν Παῦλο, ὁ ὁποῖος τόν ἔστειλε πίσω στόν Φιλήμονα μέ τήν ἐπιστολή του αὐτή. Εἶναι δέ ἀνεκτίμητη σέ ἀξία σάν μιά διδασκαλία (1) σέ πρακτική δικαιοσύνη, (2) σέ χριστιανική ἀδελφοσύνη, (3) σέ χριστιανική φιλοξενία, (4) στό νόμο τῆς ἀγάπης.

Χωρίζεται σέ τέσσερα μέρη:

Ι. Χαιρετισμός, 1-3.
ΙΙ. Ἡ προσωπικότητα τοῦ Φιλήμονα, 4-7.
ΙΙΙ. Μεσιτεία γιά τόν Ὀνήσιμο, 8-21.
IV. Ἀσπασμός καί κατάληξη, 22-25.