Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:54
Δύση: 19:58
Σελ. 4 ημ.
103-263
16ος χρόνος, 5900η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α' - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Συγγραφέας: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος (α΄ 1).

Χρονολογία: Ἡ ἐπιστολή γράφτηκε ἀπό τήν Κόρινθο τό 54 μ.Χ., λίγο μετά τήν ἀναχώρηση τοῦ Παύλου ἀπό τή Θεσσαλονίκη (Πράξεων ιστ΄, ιζ΄) καί εἶναι ἡ παλαιότερη τῶν ἐπιστολῶν του.

Θέμα: Τό θέμα τῆς ἐπιστολῆς εἶναι τριπλό: (1) Νά στηρίξει νέους στήν πίστη μαθητές, στίς θεμελιώδεις ἀλήθειες πού ἔχουν ἤδη διδαχθεῖ. (2) Νά τούς προτρέψει νά προχωρήσουν στόν ἁγιασμό. (3) Νά τούς παρηγορήσει, ἀναφορικά μέ ἐκείνους πού εἶχαν κοιμηθεῖ ἐν Κυρίῳ. Ἡ δεύτερη ἔλευση τοῦ Χριστοῦ προέχει σέ ὅλη τήν ἐπιστολή. Κατά σύμπτωση δέ ἡ ἐπιστολή εἶναι πολύ ἐνδιαφέρουσα στό ὅτι μᾶς δείχνει τόν πλοῦτο τῆς διδασκαλίας πού ἐγίνετο στόν εὐαγγελισμό ψυχῶν τήν πρώτη ἀποστολική ἐποχή. Κατά τήν διάρκεια ἑνός μηνός περίπου παραμονῆς του, ὁ ἀπόστολος τούς εἶχε διδάξει ὅλες τίς μεγάλες καί βασικές ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς πίστεως.

Ἡ ἐπιστολή χωρίζεται σύμφωνα μέ τά κεφάλαια:

Ι. Ἡ ὑποδειγματική ἐκκλησία καί οἱ τρεῖς φάσεις τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, α΄ 1-10.
ΙΙ. Ὁ ὑποδειγματικός ὑπηρέτης καί ὁ μισθός του, β΄1-20.
ΙΙΙ. Ὁ ὑποδειγματικός ἀδελφός καί ὁ ἁγιασμός τοῦ πιστοῦ, γ΄ 1-13.
IV. Τό ὑποδειγματικό περπάτημα καί ἡ ἐλπίς τοῦ πιστοῦ, δ΄ 1-18.
V. Ἡ ὑποδειγματική ζωή ἀγρυπνίας καί ἡ Ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ε΄ 1-28.