Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Εικόνες του Ιησού ΧριστούΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Font Resize Font Resize Font ResizeΕπιλεγμένες εικόνες του Ιησού Χριστού

Ένθρονος (Τελευταίο τέταρτο 13ου αι. μ.Χ.) - Mονή Aγίου Παύλου, Άγιον Όρος
Ένθρονος (Τελευταίο τέταρτο 13ου αι. μ.Χ.) - Mονή Aγίου Παύλου, Άγιον Όρος


Ένθρονος (1737 μ.Χ.) - Σκήτη Aγίας Άννης, Άγιον Όρος
Ένθρονος (1737 μ.Χ.) - Σκήτη Aγίας Άννης, Άγιον Όρος


Ένθρονος - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)
Ένθρονος - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)


Άρχων Ειρήνης
Άρχων Ειρήνης


Παντοκράτωρ (α' μισό 6ου αι. μ.Χ.) - Μονή Αγίας Αικατερίνης, Σινά
Παντοκράτωρ (α' μισό 6ου αι. μ.Χ.) - Μονή Αγίας Αικατερίνης, Σινά


Παντοκράτωρ (γύρω στα 1260 - 1270 μ.Χ.) - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (γύρω στα 1260 - 1270 μ.Χ.) - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (1261 μ.Χ. - Τμήμα από βυζαντινό ψηφιδωτό της Δέησης) - Αγία Σοφιά, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ (1261 μ.Χ. - Τμήμα από βυζαντινό ψηφιδωτό της Δέησης) - Αγία Σοφιά, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ (πρώτη εικοσαετία 14ου αι. μ.Χ.) - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (πρώτη εικοσαετία 14ου αι. μ.Χ.) - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (δεύτερο μισό του 17ου αι. μ.Χ.) - Mονή Aγίου Παύλου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (δεύτερο μισό του 17ου αι. μ.Χ.) - Mονή Aγίου Παύλου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (1542 μ.Χ. - Kρητική σχολή) - Πρωτάτο, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (1542 μ.Χ. - Kρητική σχολή) - Πρωτάτο, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (1702 μ.Χ. - O Xριστός με το αριστερο χέρι στηρίζει ανοικτό κώδικα στον μηρό του (με κείμενο: MAΘETAI AΠ EMOY OTI ΠPAOC EIMI KAI TAΠINOC TH KAPΔHA KAI EYPICETAI ANAΠAYCIN TAIC ΨHXAIC (YMΩN), Mατθαίος 11:29) ενώ με το λυγισμένο δεξί ευλογεί. Πατεί σε ορθογώνιο υποπόδιο, αριστερά και δεξιά του οποίου βρίσκεται η αφιερωματική επιγραφή: ΔEHCIC TOY ΔOYΛOY COY K(YPI)E ΦIΛIMONOC IEPOMONAXOY KAI KAΘHΓOYMENOY ETOC AΨB (1702).) - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (1702 μ.Χ. - O Xριστός με το αριστερο χέρι στηρίζει ανοικτό κώδικα στον μηρό του (με κείμενο: MAΘETAI AΠ EMOY OTI ΠPAOC EIMI KAI TAΠINOC TH KAPΔHA KAI EYPICETAI ANAΠAYCIN TAIC ΨHXAIC (YMΩN), Mατθαίος 11:29) ενώ με το λυγισμένο δεξί ευλογεί. Πατεί σε ορθογώνιο υποπόδιο, αριστερά και δεξιά του οποίου βρίσκεται η αφιερωματική επιγραφή: ΔEHCIC TOY ΔOYΛOY COY K(YPI)E ΦIΛIMONOC IEPOMONAXOY KAI KAΘHΓOYMENOY ETOC AΨB (1702).) - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (γύρω στά 1360-1380 μ.Χ.) - Mονή Παντοκράτορος, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (γύρω στά 1360-1380 μ.Χ.) - Mονή Παντοκράτορος, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (1542 μ.Χ.) - Mονή Διονυσίου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (1542 μ.Χ.) - Mονή Διονυσίου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (δ' τέταρτο 13ου αι. μ.Χ.) - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (δ' τέταρτο 13ου αι. μ.Χ.) - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (γ' τέταρτο 14ου αι. μ.Χ.) - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (γ' τέταρτο 14ου αι. μ.Χ.) - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (ανάμεσα στα 1535-1545 μ.Χ. - Kρητική σχολή - Θεοφάνης ο Kρής) - Mονή Iβήρων, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (ανάμεσα στα 1535-1545 μ.Χ. - Kρητική σχολή - Θεοφάνης ο Kρής) - Mονή Iβήρων, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (β΄ μισό 16ου αιώνα μ.Χ. - (πιθ. Μιχαήλ Δαμασκηνού - Messina)) - Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Παντοκράτωρ (β΄ μισό 16ου αιώνα μ.Χ. - (πιθ. Μιχαήλ Δαμασκηνού - Messina)) - Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο


Παντοκράτωρ - Μονή Παμμακάριστου, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Μονή Παμμακάριστου, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Μονή Παμμακάριστου, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Μονή Παμμακάριστου, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ
Παντοκράτωρ


Μέγας Αρχιερεύς (16ος και 18ος αι. μ.Χ. - Το θεματολόγιο της εικόνας χωρίζεται σε δύο τμήματα: στο κεντρικό, όπου εικονίζεται ο Χριστός στον τύπο του Μεγάλου Αρχιερέα (Ο ΒΑCΙΛEYC ΤΩΝ ΒΑCΙΛΕΥΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑC ΑΡΧΙΕΡΕΥC), και στο περιθώριο, όπου παριστάνονται, σε προτομή, είκοσι έξι μορφές αγίων. ) - Πρωτάτο, Άγιον Όρος
Μέγας Αρχιερεύς (16ος και 18ος αι. μ.Χ. - Το θεματολόγιο της εικόνας χωρίζεται σε δύο τμήματα: στο κεντρικό, όπου εικονίζεται ο Χριστός στον τύπο του Μεγάλου Αρχιερέα (Ο ΒΑCΙΛEYC ΤΩΝ ΒΑCΙΛΕΥΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑC ΑΡΧΙΕΡΕΥC), και στο περιθώριο, όπου παριστάνονται, σε προτομή, είκοσι έξι μορφές αγίων. ) - Πρωτάτο, Άγιον Όρος


Μέγας Αρχιερεύς
Μέγας Αρχιερεύς


Μέγας Αρχιερεύς (19ος αι. μ.Χ.) - Εκκλησιαστικό Μουσείο Κομοτηνής
Μέγας Αρχιερεύς (19ος αι. μ.Χ.) - Εκκλησιαστικό Μουσείο Κομοτηνής


Μέγας Αρχιερεύς - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr
Μέγας Αρχιερεύς - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr


Μέγας Αρχιερεύς - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr
Μέγας Αρχιερεύς - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr


Eμμανουήλ
Eμμανουήλ


Eμμανουήλ - Αθηνά Παππά© - athinapappa.blogspot.gr
Eμμανουήλ - Αθηνά Παππά© - athinapappa.blogspot.gr


Διδάσκων
Διδάσκων


Άμπελος η Αληθινή (1746 μ.Χ.) - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Άμπελος η Αληθινή (1746 μ.Χ.) - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Ο Ποιμήν ο καλός - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)
Ο Ποιμήν ο καλός - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)


Αναπεσών - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr
Αναπεσών - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr


Τα Πρώτα Βήματα του Χριστού (16ος - 17ος αιώνας μ.Χ.) - Ιερά Μονή Λειμώνος Λέσβου
Τα Πρώτα Βήματα του Χριστού (16ος - 17ος αιώνας μ.Χ.) - Ιερά Μονή Λειμώνος Λέσβου


Τα Πρώτα Βήματα του Χριστού
Τα Πρώτα Βήματα του Χριστού


Τα Πρώτα Βήματα του Χριστού
Τα Πρώτα Βήματα του Χριστού


Τα Πρώτα Βήματα του Χριστού - Δια χειρός Θεοδώρου Πατρινού - ergastirioagiografias. blogspot.com
Τα Πρώτα Βήματα του Χριστού - Δια χειρός Θεοδώρου Πατρινού - ergastirioagiografias. blogspot.com


Τα Πρώτα Βήματα του Χριστού
Τα Πρώτα Βήματα του Χριστού


Η Παναγία διαβάζει το Χριστό
Η Παναγία διαβάζει το Χριστό
Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter

Ημερολόγιο

10ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΝΑΤ. 06:03ΔΥΣΗ 19:03
223-143
Άγιοι Λαυρέντιος αρχιδιάκονος, Ξύστος πάπας Ρώμης και Ιππόλυτος
Άγιοι Λαυρέντιος αρχιδιάκονος, Ξύστος πάπας Ρώμης και Ιππόλυτος

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
Α. Κορ. ιε´ 12 - 20
Ματθ. κα´ 18 - 22

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2020


Εικονοστάσι

10 Αυγούστου 2020


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


9 Αυγούστου 2020
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
10 Αυγούστου 2020
Νηστεία
11 Αυγούστου 2020
Νηστεία
12 Αυγούστου 2020
Νηστεία
13 Αυγούστου 2020
Νηστεία
14 Αυγούστου 2020
Νηστεία
15 Αυγούστου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές