Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Εικόνες του Ιησού ΧριστούΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Font Resize Font Resize Font ResizeΕπιλεγμένες εικόνες του Ιησού Χριστού

Ένθρονος (Τελευταίο τέταρτο 13ου αι. μ.Χ.) - Mονή Aγίου Παύλου, Άγιον Όρος
Ένθρονος (Τελευταίο τέταρτο 13ου αι. μ.Χ.) - Mονή Aγίου Παύλου, Άγιον Όρος


Ένθρονος (1737 μ.Χ.) - Σκήτη Aγίας Άννης, Άγιον Όρος
Ένθρονος (1737 μ.Χ.) - Σκήτη Aγίας Άννης, Άγιον Όρος


Ένθρονος - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)
Ένθρονος - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)


Άρχων Ειρήνης
Άρχων Ειρήνης


Παντοκράτωρ (α' μισό 6ου αι. μ.Χ.) - Μονή Αγίας Αικατερίνης, Σινά
Παντοκράτωρ (α' μισό 6ου αι. μ.Χ.) - Μονή Αγίας Αικατερίνης, Σινά


Παντοκράτωρ (γύρω στα 1260 - 1270 μ.Χ.) - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (γύρω στα 1260 - 1270 μ.Χ.) - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (1261 μ.Χ. - Τμήμα από βυζαντινό ψηφιδωτό της Δέησης) - Αγία Σοφιά, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ (1261 μ.Χ. - Τμήμα από βυζαντινό ψηφιδωτό της Δέησης) - Αγία Σοφιά, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ (πρώτη εικοσαετία 14ου αι. μ.Χ.) - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (πρώτη εικοσαετία 14ου αι. μ.Χ.) - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (δεύτερο μισό του 17ου αι. μ.Χ.) - Mονή Aγίου Παύλου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (δεύτερο μισό του 17ου αι. μ.Χ.) - Mονή Aγίου Παύλου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (1542 μ.Χ. - Kρητική σχολή) - Πρωτάτο, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (1542 μ.Χ. - Kρητική σχολή) - Πρωτάτο, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (1702 μ.Χ. - O Xριστός με το αριστερο χέρι στηρίζει ανοικτό κώδικα στον μηρό του (με κείμενο: MAΘETAI AΠ EMOY OTI ΠPAOC EIMI KAI TAΠINOC TH KAPΔHA KAI EYPICETAI ANAΠAYCIN TAIC ΨHXAIC (YMΩN), Mατθαίος 11:29) ενώ με το λυγισμένο δεξί ευλογεί. Πατεί σε ορθογώνιο υποπόδιο, αριστερά και δεξιά του οποίου βρίσκεται η αφιερωματική επιγραφή: ΔEHCIC TOY ΔOYΛOY COY K(YPI)E ΦIΛIMONOC IEPOMONAXOY KAI KAΘHΓOYMENOY ETOC AΨB (1702).) - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (1702 μ.Χ. - O Xριστός με το αριστερο χέρι στηρίζει ανοικτό κώδικα στον μηρό του (με κείμενο: MAΘETAI AΠ EMOY OTI ΠPAOC EIMI KAI TAΠINOC TH KAPΔHA KAI EYPICETAI ANAΠAYCIN TAIC ΨHXAIC (YMΩN), Mατθαίος 11:29) ενώ με το λυγισμένο δεξί ευλογεί. Πατεί σε ορθογώνιο υποπόδιο, αριστερά και δεξιά του οποίου βρίσκεται η αφιερωματική επιγραφή: ΔEHCIC TOY ΔOYΛOY COY K(YPI)E ΦIΛIMONOC IEPOMONAXOY KAI KAΘHΓOYMENOY ETOC AΨB (1702).) - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (γύρω στά 1360-1380 μ.Χ.) - Mονή Παντοκράτορος, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (γύρω στά 1360-1380 μ.Χ.) - Mονή Παντοκράτορος, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (1542 μ.Χ.) - Mονή Διονυσίου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (1542 μ.Χ.) - Mονή Διονυσίου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (δ' τέταρτο 13ου αι. μ.Χ.) - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (δ' τέταρτο 13ου αι. μ.Χ.) - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (γ' τέταρτο 14ου αι. μ.Χ.) - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (γ' τέταρτο 14ου αι. μ.Χ.) - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (ανάμεσα στα 1535-1545 μ.Χ. - Kρητική σχολή - Θεοφάνης ο Kρής) - Mονή Iβήρων, Άγιον Όρος
Παντοκράτωρ (ανάμεσα στα 1535-1545 μ.Χ. - Kρητική σχολή - Θεοφάνης ο Kρής) - Mονή Iβήρων, Άγιον Όρος


Παντοκράτωρ (β΄ μισό 16ου αιώνα μ.Χ. - (πιθ. Μιχαήλ Δαμασκηνού - Messina)) - Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Παντοκράτωρ (β΄ μισό 16ου αιώνα μ.Χ. - (πιθ. Μιχαήλ Δαμασκηνού - Messina)) - Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο


Παντοκράτωρ - Μονή Παμμακάριστου, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Μονή Παμμακάριστου, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Μονή Παμμακάριστου, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Μονή Παμμακάριστου, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Παντοκράτωρ - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Παντοκράτωρ
Παντοκράτωρ


Μέγας Αρχιερεύς (16ος και 18ος αι. μ.Χ. - Το θεματολόγιο της εικόνας χωρίζεται σε δύο τμήματα: στο κεντρικό, όπου εικονίζεται ο Χριστός στον τύπο του Μεγάλου Αρχιερέα (Ο ΒΑCΙΛEYC ΤΩΝ ΒΑCΙΛΕΥΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑC ΑΡΧΙΕΡΕΥC), και στο περιθώριο, όπου παριστάνονται, σε προτομή, είκοσι έξι μορφές αγίων. ) - Πρωτάτο, Άγιον Όρος
Μέγας Αρχιερεύς (16ος και 18ος αι. μ.Χ. - Το θεματολόγιο της εικόνας χωρίζεται σε δύο τμήματα: στο κεντρικό, όπου εικονίζεται ο Χριστός στον τύπο του Μεγάλου Αρχιερέα (Ο ΒΑCΙΛEYC ΤΩΝ ΒΑCΙΛΕΥΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑC ΑΡΧΙΕΡΕΥC), και στο περιθώριο, όπου παριστάνονται, σε προτομή, είκοσι έξι μορφές αγίων. ) - Πρωτάτο, Άγιον Όρος


Μέγας Αρχιερεύς
Μέγας Αρχιερεύς


Μέγας Αρχιερεύς (19ος αι. μ.Χ.) - Εκκλησιαστικό Μουσείο Κομοτηνής
Μέγας Αρχιερεύς (19ος αι. μ.Χ.) - Εκκλησιαστικό Μουσείο Κομοτηνής


Μέγας Αρχιερεύς - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr
Μέγας Αρχιερεύς - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr


Μέγας Αρχιερεύς - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr
Μέγας Αρχιερεύς - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr


Eμμανουήλ
Eμμανουήλ


Eμμανουήλ - Αθηνά Παππά© - athinapappa.blogspot.gr
Eμμανουήλ - Αθηνά Παππά© - athinapappa.blogspot.gr


Διδάσκων
Διδάσκων


Άμπελος η Αληθινή (1746 μ.Χ.) - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Άμπελος η Αληθινή (1746 μ.Χ.) - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Ο Ποιμήν ο καλός - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)
Ο Ποιμήν ο καλός - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)


Αναπεσών - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr
Αναπεσών - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου – www.kapadokis.gr
Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter

Ημερολόγιο

23ΤΡΙΤΗ
ΑΝΑΤ. 05:54ΔΥΣΗ 19:13
204-161
Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Φωκά του Νέου από τη Σινώπη, Προφήτης Ιεζεκιήλ, Οσία Πελαγία η Τηνία
Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Φωκά του Νέου από τη Σινώπη, Προφήτης Ιεζεκιήλ, Οσία Πελαγία η Τηνία

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019


Εικονοστάσι

23 Ιουλίου 2019


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


21 Ιουλίου 2019
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
22 Ιουλίου 2019
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
23 Ιουλίου 2019
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
24 Ιουλίου 2019
Νηστεία
25 Ιουλίου 2019
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
26 Ιουλίου 2019
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
27 Ιουλίου 2019
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα