Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4766η ημέρα

«Λόγος εἰς τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρόν» - Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ (νεοελληνικὴ ἀπόδοση)Επιστροφή