Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4769η ημέρα

Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως - CREDO (Λατινικά)Επιστροφή