Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4766η ημέρα

Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως - DAS GLAUBENSBEKENNTNIS (Γερμανικά)Επιστροφή