Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
13ος χρόνος, 4760η ημέρα
Αγίες Τρύφαινα και Τρυφώσα
Αγίες Τρύφαινα και Τρυφώσα
Ημερομηνία Εορτής:
Τύπος εορτής:Άγνωστη
Άγιοι που εορτάζουν:
Τελευταία ενημέρωση:15/10/2011 3:00:00 μμ
Περιεχόμενα:
 E-mail E-mail 
Επιστροφή