Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4766η ημέρα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΗΝ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΝ «ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑΝ»Επιστροφή