Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4769η ημέρα

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2012Επιστροφή