Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4765η ημέρα

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 2009Επιστροφή