Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4766η ημέρα

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις 2011Επιστροφή