Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4766η ημέρα

Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν ΧριστόνΕπιστροφή