Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4766η ημέρα

Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν ΘεοτόκονΕπιστροφή