Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4766η ημέρα

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2011Επιστροφή