Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4766η ημέρα

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 2010Επιστροφή