Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4769η ημέρα

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2016Επιστροφή