Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Κατάλογος Πατριαρχών ΚωνσταντινουπόλεωςΚατάλογος Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
Προσφώνηση
Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης (ακολουθεί το όνομα του πατριάρχη)


ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Στάχυς ο Απόστολος38 - 54 Περισσότερα
Ονήσιμος54 - 68 Περισσότερα
Πολύκαρπος Α'69 - 89
Πλούταρχος89 - 105
Σεκεδίων105 - 114
Διογένης114 - 129
Ελευθέριος129 - 136
Φήλιξ136 - 141
Πολύκαρπος Β'141 - 144
Αθηνόδωρος (Αθηνογένης)144 - 148
Ευζώνιος148 - 154
Λαυρέντιος154 - 166
Αλύμπιος (Ολύμπιος)166 - 169
Περτίναξ169 - 187
Ολυμπιανός187 - 198
Μάρκος Α'198 - 211
Φιλάδελφος211 - 217
Κυριακος Α' (Κυριλλιανός)214 - 230 Περισσότερα
Καστίνος230 - 237 Περισσότερα
Ευγένιος Α'240 - 265
Τίτος242 - 272
Δομέτιος(;)
Ρουφίνος Α'284 - 293

(;)293 - 303

Πρόβος303 - 315
Μητροφάνης Α'306 - 314 Περισσότερα
Αλέξανδρος314 - 337 Περισσότερα
Πάυλος Α' (α)337 - 339 Περισσότερα
Ευσέβιος ο Νικομηδείας339 - 342
Πάυλος Α' (β)341 - 342 Περισσότερα
Μακεδόνιος Α' (α)342 - 346
Πάυλος Α' (γ)346 - 351 Περισσότερα
Μακεδόνιος Α' (β)351 - 360
Ευδόξιος (ο Αντιοχείας)360 - 370
Ευάγριος370
Δημόφιλος370 - 380
Γρηγόριος Α' ο Ναζιανζηνός379 - 381 Περισσότερα
(Μάξιμος ο Κυνικός)380
Νεκτάριος381 - 397 Περισσότερα
Ιωάννης Α' ο Χρυσόστομος398 - 404 Περισσότερα
Αρσάκιος404 - 405 Περισσότερα
Αττικός406 - 425 Περισσότερα
Σισίνιος426 - 427 Περισσότερα
Νεστόριος428 - 431
Μαξιμιανός431 - 434 Περισσότερα
Προκλός434 - 446 Περισσότερα
Φλαβιανός446 - 449 Περισσότερα
Ανατόλιος449 - 458 Περισσότερα
Γεννάδιος Α'458 - 471 Περισσότερα
Ακάκιος471 - 489
Φραβίτας489
Ευφήμιος489 - 495
Μακεδόνιος Β'495 - 511 Περισσότερα
Τιμόθεος Α'511 - 518
Ιωάννης Β'518 - 520 Περισσότερα
Επιφάνιος520 - 535 Περισσότερα
Άνθιμος Α'535 - 536
Μηνάς536 - 552 Περισσότερα
Ευτύχιος (α)552 - 565 Περισσότερα
Ιωάννης Γ' ο Σχολαστικός565 - 577 Περισσότερα
Ευτύχιος (β)577 - 582 Περισσότερα
Ιωάννης Δ' ο Νηστευτής585 - 595 Περισσότερα
Κυριάκος595 - 606 Περισσότερα
Θωμάς Α'607 - 610 Περισσότερα
Σέργιος Α'610 - 638
Πύρρος (α)638 - 641
Πάυλος Β'641 - 653
Πύρρος (β)654
Πέτρος654 - 666
Θωμάς Β'667 - 669 Περισσότερα
Ιωάννης Ε'669 - 675 Περισσότερα
Κωνσταντίνος Α'675 - 677 Περισσότερα
Θεόδωρος Α' (α)677 - 679 Περισσότερα
Γεώργιος Α'679 - 686 Περισσότερα
Θεόδωρος Α' (β)686 - 687 Περισσότερα
Πάυλος Γ'687 - 693 Περισσότερα
Καλλίνικος Α'693 - 705 Περισσότερα
Κύρος706 - 711 Περισσότερα
Ιωάννης ΣΤ'712 - 714
Γερμανός Α'715 - 730 Περισσότερα
Αναστάσιος730 - 753
Κωνσταντίνος Β'754 - 766
Νικήτας Α'766 - 780
Πάυλος Δ'780 - 784 Περισσότερα
Ταράσιος784 - 806 Περισσότερα
Νικηφόρος Α'806 - 815 Περισσότερα: (1) (2)
Θεόδοτος Α' Κασσιτέρας815 - 821
Αντώνιος Α' Κασσιμάτης821 - 836
Ιωάννης Ζ' Γραμματικός836 - 842
Μεθόδιος Α'842 - 846 Περισσότερα
Ιγνάτιος Α' (α)846 - 858 Περισσότερα
Φώτιος Α' (α)858 - 867 Περισσότερα
Ιγνάτιος Α' (β)867 - 877 Περισσότερα
Φώτιος Α' (β)877 - 886 Περισσότερα
Στέφανος Α'886 - 893 Περισσότερα
Αντώνιος Β' Καυλέας893 - 901 Περισσότερα
Νικόλαος Α' Μυστικός (α)901 - 907 Περισσότερα
Ευθύμιος907 - 912 Περισσότερα
Νικόλαος Α' Μυστικός (β)912 - 925 Περισσότερα
Στέφανος Β'925 - 928 Περισσότερα
Τρύφων928 - 931 Περισσότερα
Θεοφύλακτος931 - 956
Πολύευκτος956 - 970 Περισσότερα
Βασίλειος Α' Σκαμανδρηνός970 - 974
Αντώνιος Γ' Στουδίτης974 - 980
Νικόλαος Β' Χρυσοβέργης984 - 996 Περισσότερα
Σισίνιος Β'996 - 998
Σέργιος Β'999 - 1019 Περισσότερα
Ευστάθιος1019 - 1025 Περισσότερα
Αλέξιος Στουδίτης1025 - 1043
Μιχαήλ Α' Κηρουλάριος1043 - 1059
Κωνσταντίνος Γ' Λειχούδης1059 - 1063 Περισσότερα
Ιωάννης Η' Ξιφιλίνος1063 - 1075 Περισσότερα
Κοσμάς Α' ο Ιεροσολυμίτης1075 - 1081 Περισσότερα
Ευστράτιος Γαρίδας1081 - 1084
Νικόλαος Γ' ο Κυρδινιάτης1084 - 1111
Ιωάννης Θ' Ιερομνήμων1111 - 1134 Περισσότερα
Λέων Στυππής1134 - 1143 Περισσότερα
Μιχαήλ Β' ο Κουρκούας1143 - 1146
Κοσμάς Β' ο Αττικός1146 - 1147
Νικόλαος Δ' Μουζάλων1147 - 1151
Θεόδοτος Β'1151 - 1153
Νεόφυτος Α'1153
Κωνσταντίνος Δ' Χλιαρηνός1154 - 1156
Λουκάς Χρυσοβέργης1156 - 1169
Μιχαήλ Γ'1170 - 1177
Χαρίτων Ευγενειώτης1177 - 1178
Θεοδόσιος Α' Βορραδιώτης1178 - 1183
Βασίλειος Β' Καμτηρός1183 - 1186
Νικήτας Β' Μουντάνης1187 - 1189
Λεόντιος Θεοτοκίτης1189 - 1190
Δοσίθεος1190 - 1191
Γεώργιος Β' Ξιφιλίνος1191 - 1198
Ιωάννης Ι' Καματηρός1198 - 1206
Μιχαήλ Δ' Αυτωρειανός1207 - 1213
Θεόδωρος Β' Ειρηνικός1213 - 1215
Μάξιμος Β'1215
Μανουήλ Α' Χαριτόπουλος1215 - 1222
Γερμανός Β'1222 - 1240
Μεθόδιος Β'1240
Μανουήλ Β'1240 - 1255
Αρσένιος Αυτωρειανός (α)1255 - 1260 Περισσότερα
Νικηφόρος Β'1260 - 1261
Αρσένιος Αυτωρειανός (β)1261 - 1267 Περισσότερα
Γερμανός Γ'1267
Ιωσήφ Α' (α)1267 - 1275 Περισσότερα
Ιωάννης ΙΑ' Βέκκος1275 - 1282
Ιωσήφ Α' (β)1282 - 1283 Περισσότερα
Γρηγόριος Β'1283 - 1289
Αθανάσιος Α' (α)1289 - 1293 Περισσότερα
Ιωάννης ΙΒ'1294 - 1304
Αθανάσιος Α' (β)1304 - 1310 Περισσότερα
Νήφων Α'1311 - 1315
Ιωάννης ΙΓ' Γλυκύς1316 - 1320
Γεράσιμος Α'1320 - 1321
Ησαΐας1323 - 1334
Ιωάννης ΙΔ' Καλέτας1334 - 1347
Ισίδωρος Α'1347 - 1349
Κάλλιστος Α' (α)1350 - 1354 Περισσότερα
Φιλόθεος (α)1354 - 1355 Περισσότερα
Κάλλιστος Α' (β)1355 - 1363 Περισσότερα
Φιλόθεος (β)1364 - 1376 Περισσότερα
Μακάριος (α)1376 - 1379
Νείλος1379 - 1388
Αντωνιος Δ' (α)1389 - 1390
Μακάριος (β)1390 - 1391
Αντωνιος Δ' (β)1391 - 1397
Κάλλιστος Β' Ξανθόπουλος1397 Περισσότερα
Ματθαίος Α'1397 - 1410
Ευθύμιος Β'1410 - 1416
Ιωσήφ Β'1416 - 1439
Μητροφάνης Β'1440 - 1443
Γρηγόριος Γ' Μάμμας1443 - 1450
Αθανάσιος Β'1450 - 1453
Γεννάδιος Β' ο Σχολάριος (α)1454 - 1456
Ισίδωρος Β'1456 - 1462
Γεννάδιος Β' ο Σχολάριος (β)1462
Σωφρόνιος Α'1463 - 1464
Γεννάδιος Β' ο Σχολάριος (γ)1464
Ιωάσαφ Α'1465 - 1466
Μάρκος Β'1466
Συμεών Α' (α)1466
Διονύσιος Α' (α)1467 - 1471 Περισσότερα
Συμεών Α' (β)1471 - 1475
Ραφαήλ Α'1475 - 1476
Μάξιμος Γ'1476 - 1481 Περισσότερα
Συμεών Α' (γ)1482 - 1486
Νήφων Β' (α)1486 - 1488 Περισσότερα
Διονύσιος Α' (β)1488 - 1490 Περισσότερα
Μάξιμος Δ'1491 - 1497
Νήφων Β' (β)1497 - 1498 Περισσότερα
Ιωακείμ Α' (α)1498 - 1502
Νηφών Β' (γ)1502 Περισσότερα
Παχώμιος Α' (α)1503 - 1504
Ιωακείμ Α' (β)1504
Παχώμιος Α' (β)1504 - 1513
Θεόληπτος Α'1513 - 1522
Ιερεμίας Α' (α)1522 - 1526
Ιωαννίκιος Α'1526
Ιερεμίας Α' (β)1526 - 1545
Διονύσιος Β'1546 - 1556
Ιωάσαφ Β'1556 - 1565
Μητροφάνης Γ' (α)1565 - 1572
Ιερεμίας Β' (α)1572 - 1579
Μητροφάνης Γ' (β)1579 - 1580
Ιερεμίας Β' (β)1580 - 1584
Παχώμιος Β'1584 - 1585
Θεόληπτος Β'1585 - 1586
Ιερεμίας Β' (γ)1587 - 1595
Ματθαίος Β' (α)1596
Γαβριήλ Α'1596
Θεοφάνης Α'1597
Μελέτιος Α' ο Πηγάς (επιτηρητής)1597 - 1598
Ματθαίος Β' (β)1598 - 1602
Νεόφυτος Β' (α)1602 - 1603
Ματθαίος Β' (γ)1603 (λίγες ημέρες)
Ραφαήλ Β'1603 - 1607
Νεόφυτος Β' (β)1607 - 1612
Κύριλλος Α' Λούκαρις (επιτηρητής) (α)1612 Περισσότερα
Τιμόθεος Β'1613 - 1620
Κύριλλος Α' Λούκαρις (β)1620 - 1623 Περισσότερα
Γρηγόριος Δ'1623
Άνθιμος Β'1623
Κύριλλος Α' Λούκαρις (γ)1623 - 1633 Περισσότερα
Κύριλλος Β' (α)1633
Κύριλλος Α' Λούκαρις (δ)1633 - 1634 Περισσότερα
Αθανάσιος Γ' (α)1634 Περισσότερα
Κύριλλος Α' Λούκαρις (ε)1634 - 1635 Περισσότερα
Κύριλλος Β' (β)1635 - 1636
Νεόφυτος Γ'1636 - 1637
Κύριλλος Α' Λούκαρις (στ)1637 - 1638 Περισσότερα
Κύριλλος Β' (γ)1638 - 1639
Παρθένιος Α'1639 - 1644
Παρθένιος Β' (α)1644 - 1646
Ιωαννίκιος Β' (α)1646 - 1648
Παρθένιος Β' (β)1648 - 1651
Ιωαννίκιος Β' (β)1651 - 1652
Κύριλλος Γ' (α)1652
Αθανάσιος Γ' (β)1652 (15 ημέρες) Περισσότερα
Παΐσιος Α' (α)1652 - 1653
Ιωαννίκιος Β' (γ)1653 - 1654
Κύριλλος Γ' (β)1654 (14 ημέρες)
Παΐσιος Α' (β)1654 - 1655
Ιωαννίκιος Β' (δ)1655 - 1656
Παρθένιος Γ'1656 - 1657 Περισσότερα
Γαβριήλ Β'1657 (8 ημέρες) Περισσότερα
Παρθένιος Δ' (α)1657 - 1662
Διονύσιος Γ'1662 - 1665
Παρθένιος Δ' (β)1665 - 1667
Κλήμης1667
Μεθόδιος Γ'1668 - 1671
Παρθένιος Δ' (γ)1671 - 1673
Διονύσιος Δ' (α)1671 - 1673
Γεράσιμος Β'1673 - 1674
Παρθένιος Δ' (δ)1675 - 1676
Διονύσιος Δ' (β)1676 - 1679
Αθανάσιος Δ'1679 (12 ημέρες)
Ιάκωβος (α)1679 - 1682
Διονύσιος Δ' (γ)1682 - 1684
Παρθένιος Δ' (ε)1684 - 1685
Ιάκωβος (β)1685 - 1686
Διονύσιος Δ' (δ)1686 - 1687
Ιάκωβος (γ)1687 - 1688
Καλλίνικος Β' (α)1688
Νεόφυτος Δ'1688 - 1689
Καλλίνικος Β' (β)1689 - 1693
Διονύσιος Δ' (ε)1693 - 1694
Καλλίνικος Β' (γ)1694 - 1702
Γαβριήλ Γ'1702 - 1707
Νεόφυτος Ε'1707
Κυπριανός Α' (α)1707 - 1709
Αθανάσιος Ε'1709 - 1711
Κύριλλος Δ'1711 - 1713
Κυπριανός Α' (β)1713 - 1714
Κοσμάς Γ'1714 - 1716
Ιερεμίας Γ' (α)1716 - 1726
Παΐσιος Β' (α)1726 - 1732
Ἰερεμίας Γ' (β)1732 - 1733
Σεραφείμ Α'1733 - 1734
Νεόφυτος ΣΤ' (α)1734 - 1740
Παΐσιος Β' (β)1740 - 1743
Νεόφυτος ΣΤ' (β)1743 - 1744
Παΐσιος Β' (γ)1744 - 1748
Κύριλλος Ε' (α)1748 - 1751
Παΐσιος Β' (δ)1751 - 1752
Κύριλλος Ε' (β)1752 - 1757
Καλλίνικος Γ'1757
Σεραφείμ Β'1757 - 1761
Ιωαννίκιος Γ'1761 - 1763
Σαμουήλ Α' (α)1763 - 1768
Μελέτιος Β'1768 - 1769
Θεοδόσιος Β'1769 - 1773
Σαμουήλ Α' (β)1773 - 1774
Σωφρόνιος Β'1774 - 1780
Γαβριήλ Δ'1780 - 1785
Προκόπιος1785 - 1789
Νεόφυτος Ζ' (α)1789 - 1794
Γεράσιμος Γ'1794 - 1797
Γρηγόριος Ε' (α)1797 - 1798 Περισσότερα
Νεόφυτος Ζ' (β)1798 - 1801
Καλλίνικος Δ' (α)1801 - 1806
Γρηγόριος Ε' (β)1806 - 1808 Περισσότερα
Καλλίνικος Δ' (β)1808 - 1809
Ιερεμίας Δ'1809 - 1813
Κύριλλος ΣΤ'1813 - 1818 Περισσότερα
Γρηγόριος Ε' (γ)1818 - 1821 Περισσότερα
Ευγένιος Β'1821 - 1822
Άνθιμος Γ'1822 - 1824
Χρύσανθος1824 - 1826
Αγαθάγγελος1826 - 1830
Κωνστάντιος Α'1830 - 1834
Κωνστάντιος Β'1834 - 1835
Γρηγόριος ΣΤ' (α)1835 - 1840
Άνθιμος Δ' (α)1840 - 1841
Άνθιμος Ε'1841 - 1842
Γερμανός Δ' (α)1842 - 1845
Μελέτιος Γ'1845
Άνθιμος ΣΤ' (α)1845 - 1848
Άνθιμος Δ' (β)1848 - 1852
Γερμανός Δ' (β)1852 - 1853
Άνθιμος ΣΤ' (β)1853 - 1855
Κύριλλος Ζ'1855 - 1860
Ιωακείμ Β' (α)1860 - 1863
Σωφρόνιος Γ'1863 - 1866
Γρηγόριος ΣΤ' (β)1867 - 1871
Άνθιμος ΣΤ' (γ)1871 - 1873
Ιωακείμ Β' (β)1873 - 1878
Ιωακείμ Γ' (α)1878 - 1884
Ιωακείμ Δ'1884 - 1886
Διονύσιος Ε'1887 - 1891
Νεόφυτος Η'1891 - 1894
Άνθιμος Ζ'1895 - 1897
Κωνσταντίνος Ε'1897 - 1901
Ιωακείμ Γ' (β)1901 - 1912
Γερμανός Ε'1913 - 1918

Χηρεία του θρόνου
Τοποτηρητής ήταν ο Προύσης Δωρόθεος
1918 - 1921

Μελέτιος Δ'1921 - 1923
Γρηγόριος Ζ'1923 - 1924
Κωνσταντίνος ΣΤ'1924 - 1925
Βασίλειος Γ'1925 - 1929
Φώτιος Β'1929 - 1935
Βενιαμίν1936 - 1946
Μάξιμος Ε'1946 - 1948
Αθηναγόρας1948 - 1972
Δημήτριος1972 - 1991
Βαρθολομαίος1991 - ΣήμεραΟ παρών κατάλογος μπορεί να περιέχει λάθη. Κάθε υπόδειξη ή και τεκμηριωμένη διόρθωση είναι ευπρόσδεκτη.


Πηγή: Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως - http://www.ec-patr.org

Ημερολόγιο

20ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΝΑΤ. 06:13ΔΥΣΗ 17:04
20-345
Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας, Άγιος Ζαχαρίας ο Νεομάρτυρας εξ Άρτης
Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας, Άγιος Ζαχαρίας ο Νεομάρτυρας εξ Άρτης

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
Β. Κορ. δ´ 6 - 15
Λουκ. Ϛ´ 17 - 23

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021


Εικονοστάσι

20 Ιανουαρίου 2021


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


17 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
18 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
19 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
20 Ιανουαρίου 2021
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
21 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
22 Ιανουαρίου 2021
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
23 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα