Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Κατάλογος Πατριαρχών ΚωνσταντινουπόλεωςΚατάλογος Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
Προσφώνηση
Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης (ακολουθεί το όνομα του πατριάρχη)


ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Στάχυς ο Απόστολος38 - 54 Περισσότερα
Ονήσιμος54 - 68 Περισσότερα
Πολύκαρπος Α'69 - 89
Πλούταρχος89 - 105
Σεκεδίων105 - 114
Διογένης114 - 129
Ελευθέριος129 - 136
Φήλιξ136 - 141
Πολύκαρπος Β'141 - 144
Αθηνόδωρος (Αθηνογένης)144 - 148
Ευζώνιος148 - 154
Λαυρέντιος154 - 166
Αλύμπιος (Ολύμπιος)166 - 169
Περτίναξ169 - 187
Ολυμπιανός187 - 198
Μάρκος Α'198 - 211
Φιλάδελφος211 - 217
Κυριακος Α' (Κυριλλιανός)214 - 230 Περισσότερα
Καστίνος230 - 237 Περισσότερα
Ευγένιος Α'240 - 265
Τίτος242 - 272
Δομέτιος(;)
Ρουφίνος Α'284 - 293

(;)293 - 303

Πρόβος303 - 315
Μητροφάνης Α'306 - 314 Περισσότερα
Αλέξανδρος314 - 337 Περισσότερα
Πάυλος Α' (α)337 - 339 Περισσότερα
Ευσέβιος ο Νικομηδείας339 - 342
Πάυλος Α' (β)341 - 342 Περισσότερα
Μακεδόνιος Α' (α)342 - 346
Πάυλος Α' (γ)346 - 351 Περισσότερα
Μακεδόνιος Α' (β)351 - 360
Ευδόξιος (ο Αντιοχείας)360 - 370
Ευάγριος370
Δημόφιλος370 - 380
Γρηγόριος Α' ο Ναζιανζηνός379 - 381 Περισσότερα
(Μάξιμος ο Κυνικός)380
Νεκτάριος381 - 397 Περισσότερα
Ιωάννης Α' ο Χρυσόστομος398 - 404 Περισσότερα
Αρσάκιος404 - 405 Περισσότερα
Αττικός406 - 425 Περισσότερα
Σισίνιος426 - 427 Περισσότερα
Νεστόριος428 - 431
Μαξιμιανός431 - 434 Περισσότερα
Προκλός434 - 446 Περισσότερα
Φλαβιανός446 - 449 Περισσότερα
Ανατόλιος449 - 458 Περισσότερα
Γεννάδιος Α'458 - 471 Περισσότερα
Ακάκιος471 - 489
Φραβίτας489
Ευφήμιος489 - 495
Μακεδόνιος Β'495 - 511 Περισσότερα
Τιμόθεος Α'511 - 518
Ιωάννης Β'518 - 520 Περισσότερα
Επιφάνιος520 - 535 Περισσότερα
Άνθιμος Α'535 - 536
Μηνάς536 - 552 Περισσότερα
Ευτύχιος (α)552 - 565 Περισσότερα
Ιωάννης Γ' ο Σχολαστικός565 - 577 Περισσότερα
Ευτύχιος (β)577 - 582 Περισσότερα
Ιωάννης Δ' ο Νηστευτής585 - 595 Περισσότερα
Κυριάκος595 - 606 Περισσότερα
Θωμάς Α'607 - 610 Περισσότερα
Σέργιος Α'610 - 638
Πύρρος (α)638 - 641
Πάυλος Β'641 - 653
Πύρρος (β)654
Πέτρος654 - 666
Θωμάς Β'667 - 669 Περισσότερα
Ιωάννης Ε'669 - 675 Περισσότερα
Κωνσταντίνος Α'675 - 677 Περισσότερα
Θεόδωρος Α' (α)677 - 679 Περισσότερα
Γεώργιος Α'679 - 686 Περισσότερα
Θεόδωρος Α' (β)686 - 687 Περισσότερα
Πάυλος Γ'687 - 693 Περισσότερα
Καλλίνικος Α'693 - 705 Περισσότερα
Κύρος706 - 711 Περισσότερα
Ιωάννης ΣΤ'712 - 714
Γερμανός Α'715 - 730 Περισσότερα
Αναστάσιος730 - 753
Κωνσταντίνος Β'754 - 766
Νικήτας Α'766 - 780
Πάυλος Δ'780 - 784 Περισσότερα
Ταράσιος784 - 806 Περισσότερα
Νικηφόρος Α'806 - 815 Περισσότερα: (1) (2)
Θεόδοτος Α' Κασσιτέρας815 - 821
Αντώνιος Α' Κασσιμάτης821 - 836
Ιωάννης Ζ' Γραμματικός836 - 842
Μεθόδιος Α'842 - 846 Περισσότερα
Ιγνάτιος Α' (α)846 - 858 Περισσότερα
Φώτιος Α' (α)858 - 867 Περισσότερα
Ιγνάτιος Α' (β)867 - 877 Περισσότερα
Φώτιος Α' (β)877 - 886 Περισσότερα
Στέφανος Α'886 - 893 Περισσότερα
Αντώνιος Β' Καυλέας893 - 901 Περισσότερα
Νικόλαος Α' Μυστικός (α)901 - 907 Περισσότερα
Ευθύμιος907 - 912 Περισσότερα
Νικόλαος Α' Μυστικός (β)912 - 925 Περισσότερα
Στέφανος Β'925 - 928 Περισσότερα
Τρύφων928 - 931 Περισσότερα
Θεοφύλακτος931 - 956
Πολύευκτος956 - 970 Περισσότερα
Βασίλειος Α' Σκαμανδρηνός970 - 974
Αντώνιος Γ' Στουδίτης974 - 980
Νικόλαος Β' Χρυσοβέργης984 - 996 Περισσότερα
Σισίνιος Β'996 - 998
Σέργιος Β'999 - 1019 Περισσότερα
Ευστάθιος1019 - 1025 Περισσότερα
Αλέξιος Στουδίτης1025 - 1043
Μιχαήλ Α' Κηρουλάριος1043 - 1059
Κωνσταντίνος Γ' Λειχούδης1059 - 1063 Περισσότερα
Ιωάννης Η' Ξιφιλίνος1063 - 1075 Περισσότερα
Κοσμάς Α' ο Ιεροσολυμίτης1075 - 1081 Περισσότερα
Ευστράτιος Γαρίδας1081 - 1084
Νικόλαος Γ' ο Κυρδινιάτης1084 - 1111
Ιωάννης Θ' Ιερομνήμων1111 - 1134 Περισσότερα
Λέων Στυππής1134 - 1143 Περισσότερα
Μιχαήλ Β' ο Κουρκούας1143 - 1146
Κοσμάς Β' ο Αττικός1146 - 1147
Νικόλαος Δ' Μουζάλων1147 - 1151
Θεόδοτος Β'1151 - 1153
Νεόφυτος Α'1153
Κωνσταντίνος Δ' Χλιαρηνός1154 - 1156
Λουκάς Χρυσοβέργης1156 - 1169
Μιχαήλ Γ'1170 - 1177
Χαρίτων Ευγενειώτης1177 - 1178
Θεοδόσιος Α' Βορραδιώτης1178 - 1183
Βασίλειος Β' Καμτηρός1183 - 1186
Νικήτας Β' Μουντάνης1187 - 1189
Λεόντιος Θεοτοκίτης1189 - 1190
Δοσίθεος1190 - 1191
Γεώργιος Β' Ξιφιλίνος1191 - 1198
Ιωάννης Ι' Καματηρός1198 - 1206
Μιχαήλ Δ' Αυτωρειανός1207 - 1213
Θεόδωρος Β' Ειρηνικός1213 - 1215
Μάξιμος Β'1215
Μανουήλ Α' Χαριτόπουλος1215 - 1222
Γερμανός Β'1222 - 1240
Μεθόδιος Β'1240
Μανουήλ Β'1240 - 1255
Αρσένιος Αυτωρειανός (α)1255 - 1260 Περισσότερα
Νικηφόρος Β'1260 - 1261
Αρσένιος Αυτωρειανός (β)1261 - 1267 Περισσότερα
Γερμανός Γ'1267
Ιωσήφ Α' (α)1267 - 1275 Περισσότερα
Ιωάννης ΙΑ' Βέκκος1275 - 1282
Ιωσήφ Α' (β)1282 - 1283 Περισσότερα
Γρηγόριος Β'1283 - 1289
Αθανάσιος Α' (α)1289 - 1293 Περισσότερα
Ιωάννης ΙΒ'1294 - 1304
Αθανάσιος Α' (β)1304 - 1310 Περισσότερα
Νήφων Α'1311 - 1315
Ιωάννης ΙΓ' Γλυκύς1316 - 1320
Γεράσιμος Α'1320 - 1321
Ησαΐας1323 - 1334
Ιωάννης ΙΔ' Καλέτας1334 - 1347
Ισίδωρος Α'1347 - 1349
Κάλλιστος Α' (α)1350 - 1354 Περισσότερα
Φιλόθεος (α)1354 - 1355 Περισσότερα
Κάλλιστος Α' (β)1355 - 1363 Περισσότερα
Φιλόθεος (β)1364 - 1376 Περισσότερα
Μακάριος (α)1376 - 1379
Νείλος1379 - 1388
Αντωνιος Δ' (α)1389 - 1390
Μακάριος (β)1390 - 1391
Αντωνιος Δ' (β)1391 - 1397
Κάλλιστος Β' Ξανθόπουλος1397 Περισσότερα
Ματθαίος Α'1397 - 1410
Ευθύμιος Β'1410 - 1416
Ιωσήφ Β'1416 - 1439
Μητροφάνης Β'1440 - 1443
Γρηγόριος Γ' Μάμμας1443 - 1450
Αθανάσιος Β'1450 - 1453
Γεννάδιος Β' ο Σχολάριος (α)1454 - 1456
Ισίδωρος Β'1456 - 1462
Γεννάδιος Β' ο Σχολάριος (β)1462
Σωφρόνιος Α'1463 - 1464
Γεννάδιος Β' ο Σχολάριος (γ)1464
Ιωάσαφ Α'1465 - 1466
Μάρκος Β'1466
Συμεών Α' (α)1466
Διονύσιος Α' (α)1467 - 1471 Περισσότερα
Συμεών Α' (β)1471 - 1475
Ραφαήλ Α'1475 - 1476
Μάξιμος Γ'1476 - 1481 Περισσότερα
Συμεών Α' (γ)1482 - 1486
Νήφων Β' (α)1486 - 1488 Περισσότερα
Διονύσιος Α' (β)1488 - 1490 Περισσότερα
Μάξιμος Δ'1491 - 1497
Νήφων Β' (β)1497 - 1498 Περισσότερα
Ιωακείμ Α' (α)1498 - 1502
Νηφών Β' (γ)1502 Περισσότερα
Παχώμιος Α' (α)1503 - 1504
Ιωακείμ Α' (β)1504
Παχώμιος Α' (β)1504 - 1513
Θεόληπτος Α'1513 - 1522
Ιερεμίας Α' (α)1522 - 1526
Ιωαννίκιος Α'1526
Ιερεμίας Α' (β)1526 - 1545
Διονύσιος Β'1546 - 1556
Ιωάσαφ Β'1556 - 1565
Μητροφάνης Γ' (α)1565 - 1572
Ιερεμίας Β' (α)1572 - 1579
Μητροφάνης Γ' (β)1579 - 1580
Ιερεμίας Β' (β)1580 - 1584
Παχώμιος Β'1584 - 1585
Θεόληπτος Β'1585 - 1586
Ιερεμίας Β' (γ)1587 - 1595
Ματθαίος Β' (α)1596
Γαβριήλ Α'1596
Θεοφάνης Α'1597
Μελέτιος Α' ο Πηγάς (επιτηρητής)1597 - 1598
Ματθαίος Β' (β)1598 - 1602
Νεόφυτος Β' (α)1602 - 1603
Ματθαίος Β' (γ)1603 (λίγες ημέρες)
Ραφαήλ Β'1603 - 1607
Νεόφυτος Β' (β)1607 - 1612
Κύριλλος Α' Λούκαρις (επιτηρητής) (α)1612 Περισσότερα
Τιμόθεος Β'1613 - 1620
Κύριλλος Α' Λούκαρις (β)1620 - 1623 Περισσότερα
Γρηγόριος Δ'1623
Άνθιμος Β'1623
Κύριλλος Α' Λούκαρις (γ)1623 - 1633 Περισσότερα
Κύριλλος Β' (α)1633
Κύριλλος Α' Λούκαρις (δ)1633 - 1634 Περισσότερα
Αθανάσιος Γ' (α)1634 Περισσότερα
Κύριλλος Α' Λούκαρις (ε)1634 - 1635 Περισσότερα
Κύριλλος Β' (β)1635 - 1636
Νεόφυτος Γ'1636 - 1637
Κύριλλος Α' Λούκαρις (στ)1637 - 1638 Περισσότερα
Κύριλλος Β' (γ)1638 - 1639
Παρθένιος Α'1639 - 1644
Παρθένιος Β' (α)1644 - 1646
Ιωαννίκιος Β' (α)1646 - 1648
Παρθένιος Β' (β)1648 - 1651
Ιωαννίκιος Β' (β)1651 - 1652
Κύριλλος Γ' (α)1652
Αθανάσιος Γ' (β)1652 (15 ημέρες) Περισσότερα
Παΐσιος Α' (α)1652 - 1653
Ιωαννίκιος Β' (γ)1653 - 1654
Κύριλλος Γ' (β)1654 (14 ημέρες)
Παΐσιος Α' (β)1654 - 1655
Ιωαννίκιος Β' (δ)1655 - 1656
Παρθένιος Γ'1656 - 1657 Περισσότερα
Γαβριήλ Β'1657 (8 ημέρες) Περισσότερα
Παρθένιος Δ' (α)1657 - 1662
Διονύσιος Γ'1662 - 1665
Παρθένιος Δ' (β)1665 - 1667
Κλήμης1667
Μεθόδιος Γ'1668 - 1671
Παρθένιος Δ' (γ)1671 - 1673
Διονύσιος Δ' (α)1671 - 1673
Γεράσιμος Β'1673 - 1674
Παρθένιος Δ' (δ)1675 - 1676
Διονύσιος Δ' (β)1676 - 1679
Αθανάσιος Δ'1679 (12 ημέρες)
Ιάκωβος (α)1679 - 1682
Διονύσιος Δ' (γ)1682 - 1684
Παρθένιος Δ' (ε)1684 - 1685
Ιάκωβος (β)1685 - 1686
Διονύσιος Δ' (δ)1686 - 1687
Ιάκωβος (γ)1687 - 1688
Καλλίνικος Β' (α)1688
Νεόφυτος Δ'1688 - 1689
Καλλίνικος Β' (β)1689 - 1693
Διονύσιος Δ' (ε)1693 - 1694
Καλλίνικος Β' (γ)1694 - 1702
Γαβριήλ Γ'1702 - 1707
Νεόφυτος Ε'1707
Κυπριανός Α' (α)1707 - 1709
Αθανάσιος Ε'1709 - 1711
Κύριλλος Δ'1711 - 1713
Κυπριανός Α' (β)1713 - 1714
Κοσμάς Γ'1714 - 1716
Ιερεμίας Γ' (α)1716 - 1726
Παΐσιος Β' (α)1726 - 1732
Ἰερεμίας Γ' (β)1732 - 1733
Σεραφείμ Α'1733 - 1734
Νεόφυτος ΣΤ' (α)1734 - 1740
Παΐσιος Β' (β)1740 - 1743
Νεόφυτος ΣΤ' (β)1743 - 1744
Παΐσιος Β' (γ)1744 - 1748
Κύριλλος Ε' (α)1748 - 1751
Παΐσιος Β' (δ)1751 - 1752
Κύριλλος Ε' (β)1752 - 1757
Καλλίνικος Γ'1757
Σεραφείμ Β'1757 - 1761
Ιωαννίκιος Γ'1761 - 1763
Σαμουήλ Α' (α)1763 - 1768
Μελέτιος Β'1768 - 1769
Θεοδόσιος Β'1769 - 1773
Σαμουήλ Α' (β)1773 - 1774
Σωφρόνιος Β'1774 - 1780
Γαβριήλ Δ'1780 - 1785
Προκόπιος1785 - 1789
Νεόφυτος Ζ' (α)1789 - 1794
Γεράσιμος Γ'1794 - 1797
Γρηγόριος Ε' (α)1797 - 1798 Περισσότερα
Νεόφυτος Ζ' (β)1798 - 1801
Καλλίνικος Δ' (α)1801 - 1806
Γρηγόριος Ε' (β)1806 - 1808 Περισσότερα
Καλλίνικος Δ' (β)1808 - 1809
Ιερεμίας Δ'1809 - 1813
Κύριλλος ΣΤ'1813 - 1818 Περισσότερα
Γρηγόριος Ε' (γ)1818 - 1821 Περισσότερα
Ευγένιος Β'1821 - 1822
Άνθιμος Γ'1822 - 1824
Χρύσανθος1824 - 1826
Αγαθάγγελος1826 - 1830
Κωνστάντιος Α'1830 - 1834
Κωνστάντιος Β'1834 - 1835
Γρηγόριος ΣΤ' (α)1835 - 1840
Άνθιμος Δ' (α)1840 - 1841
Άνθιμος Ε'1841 - 1842
Γερμανός Δ' (α)1842 - 1845
Μελέτιος Γ'1845
Άνθιμος ΣΤ' (α)1845 - 1848
Άνθιμος Δ' (β)1848 - 1852
Γερμανός Δ' (β)1852 - 1853
Άνθιμος ΣΤ' (β)1853 - 1855
Κύριλλος Ζ'1855 - 1860
Ιωακείμ Β' (α)1860 - 1863
Σωφρόνιος Γ'1863 - 1866
Γρηγόριος ΣΤ' (β)1867 - 1871
Άνθιμος ΣΤ' (γ)1871 - 1873
Ιωακείμ Β' (β)1873 - 1878
Ιωακείμ Γ' (α)1878 - 1884
Ιωακείμ Δ'1884 - 1886
Διονύσιος Ε'1887 - 1891
Νεόφυτος Η'1891 - 1894
Άνθιμος Ζ'1895 - 1897
Κωνσταντίνος Ε'1897 - 1901
Ιωακείμ Γ' (β)1901 - 1912
Γερμανός Ε'1913 - 1918

Χηρεία του θρόνου
Τοποτηρητής ήταν ο Προύσης Δωρόθεος
1918 - 1921

Μελέτιος Δ'1921 - 1923
Γρηγόριος Ζ'1923 - 1924
Κωνσταντίνος ΣΤ'1924 - 1925
Βασίλειος Γ'1925 - 1929
Φώτιος Β'1929 - 1935
Βενιαμίν1936 - 1946
Μάξιμος Ε'1946 - 1948
Αθηναγόρας1948 - 1972
Δημήτριος1972 - 1991
Βαρθολομαίος1991 - ΣήμεραΟ παρών κατάλογος μπορεί να περιέχει λάθη. Κάθε υπόδειξη ή και τεκμηριωμένη διόρθωση είναι ευπρόσδεκτη.


Πηγή: Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως - http://www.ec-patr.org

Ημερολόγιο

7ΤΡΙΤΗ
ΑΝΑΤ. 05:48ΔΥΣΗ 19:17
189-177
Όσιος Θωμάς ο εν Μαλεώ, Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς, Άγιος Βλάσιος ο ιερομάρτυρας εξ Ακαρνανίας και οι συν αυτώ
Όσιος Θωμάς ο εν Μαλεώ, Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς, Άγιος Βλάσιος ο ιερομάρτυρας εξ Ακαρνανίας και οι συν αυτώ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
Ρωμ. ιδ´ 9 - 19
Ματθ. ιβ´ 14 - 17, 22 - 30

ΙΟΥΛΙΟΥ
2020


Εικονοστάσι

7 Ιουλίου 2020


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


5 Ιουλίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
6 Ιουλίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
7 Ιουλίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
8 Ιουλίου 2020
Νηστεία
9 Ιουλίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
10 Ιουλίου 2020
Νηστεία
11 Ιουλίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα